Zaak CBHO 2021/029

Bestreden beslissing:

De CSA heeft namens het college van bestuur geweigerd appellant in te schrijven wegens een openstaande vordering betreffende het studiejaar 2018-2019.

Het CvB van de Universiteit van Amsterdam heeft het bezwaar van appellant tegen de weigering ongegrond verklaard,

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

Geen uitspraak:

Beroep is ingetrokken