Uitspraak CBHO 2021/033

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft het tentamen CH1H inleiding wegens fraude ongeldig verklaard.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO:

Niet-ontvankelijk.