Uitspraak CBHO 2021/007

Bestreden beslissing:

De door appellante ingediende klacht is namens het college van bestuur van Avans Hogeschool ongegrond verklaard.

Tegen die beslissing heeft appellante pro forma beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO:

Onbevoegd.