CBHO 2021/120.1

Casusomschrijving: 

Het student Service Centre heeft namens het college van bestuur de inschrijving van verzoeker voor de opleiding Animal Husbandry  geweigerd, wegens het ontbreken van een volledige cijferlijst.
Tegen de weigering heeft verzoeker bezwaar gemaakt bij het college van bestuur van de Hogeschool van Hall Larenstein.
 

Verzoek voorlopige voorziening:

Verzoeker vraagt om in afwachting van de beslissing op het bezwaar te worden toegelaten tot het onderwijs en tentamens van de opleiding. 

Geen uitspraak:

Het verzoek is ingetrokken.