Uitspraak CBHO 2021/082.5

Bestreden beslissing:

Aan appellante is in het kader van de selectie voor de opleiding geneeskunde 4,5 punten toegekend.

Het college van bestuur van de Vrije Universiteit heeft het bezwaar van appellante tegen de punten toekenning ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

Uitspraak CBHO: 

Ongegrond.

Hoofdoverwegingen:

2.4. Het College is van oordeel dat verweerder, gelet op de aard van de decentrale selectieprocedure, waarbij een aanzienlijk aantal kandidaten binnen een tamelijk kort tijdsbestek op basis van gelijke criteria met elkaar wordt vergeleken, niet ingevolge artikel 7:11 van de Awb gehouden was de in bezwaar overgelegde cijferlijst en verklaring bij de herbeoordeling in bezwaar te betrekken. Dat de cijferlijst resultaten bevat van vóór het verstrijken van de in de selectieprocedure geldende inleverdeadline en de verklaring een toelichting bevat op een vóór het verstrijken van die deadline verrichte activiteit, doet hieraan niet af. Hierbij is van belang dat het Reglement het in te zenden inschrijfformulier met bijbehorende bewijsstukken vermeldt als beoordelingsobject bij de selectie voor de tweede fase van de selectieprocedure. Verder is van belang dat in het inschrijfformulier en de handleiding daarbij duidelijk is vermeld dat de inleverdeadline voor het formulier met bijlagen 31 januari 2021 is en dat het formulier en de bijlagen aan de in de handleiding vermelde vereisten moeten voldoen. Daarnaast is van belang dat in de handleiding is vermeld dat alleen rekening zal worden gehouden met een cijferlijst als deze is gewaarmerkt en daarin tevens is opgeroepen om bij vragen of onduidelijkheden contact met de selectiecommissie op te nemen, wat appellante niet voor het verstrijken van de deadline heeft gedaan. 
Het betoog faalt.