CBHO 2021/116.1

Casusomschrijving: 

Op het verzoek om van opleiding te wisselen is namens het college van bestuur afwijzend beslist.
Tegen de weigering heeft verzoekster bezwaar gemaakt. 

Verzoek voorlopige voorziening:

Verzoekster vraagt om in afwachting van de beslissing op het bezwaar te worden toegelaten tot het onderwijs en tentamens van de opleiding psychologie.    
 

Geen uitspraak CBHO:

Verzoek is ingetrokken.