Uitspraak CBHO 2021/081

Bestreden beslissing:

De examencommissie van de Faculteit der B├Ętawetenschappen heeft bepaald dat het tentamen Advanced Programming mondeling wordt afgenomen.
Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO:

Ongegrond.

Hoofdoverwegingen:

2.4. Het College is van oordeel dat, gelet op de toelichting van verweerder, zoals weergegeven onder 2.3, de examencommissie van appellante heeft mogen verlangen dat zij een (korte) mondelinge toelichting geeft op de door haar gemaakte opdracht, zodat kan worden vastgesteld dat zij deze zelf heeft gemaakt. De voorgestelde werkwijze is, ook al is deze niet apart vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling en ook niet opgenomen in de toelichting bij het vak Advanced Programming, niet zodanig bezwarend voor appellante, dat deze niet zou mogen worden gevolgd. De bezwaren van appellante wegen niet op tegen het belang van de examencommissie om te kunnen vaststellen dat appellante de opdracht zelf heeft gemaakt. Een voor appellante veel minder bezwaarlijke vorm om te controleren dat zij haar opdracht zelf heeft gemaakt, is bovendien niet eenvoudig denkbaar. De door appellante voorgestelde schriftelijke toelichting, lijkt daarvoor in ieder geval niet bruikbaar, omdat hiermee niet kan worden gecontroleerd of het oorspronkelijk ingeleverde werk van haarzelf afkomstig is. Dat de opdracht niet eerst wordt beoordeeld, maar dat dit pas gebeurt nadat appellante de toelichting heeft gegeven, maakt een en ander niet anders.