Zaak CBHO 2021/134

Bestreden beslissing:

De examencommissie ICT heeft afwijzend beslist op het verzoek tot uitstel voor het inleveren van het stageverslag.
Tegen die beslissing stelt appellant beroep in bij het CBHO.
Het beroep is doorgezonden naar het college van beroep voor de examens van Hogeschool Inholland met het verzoek de behandeling over te nemen.
 

Geen uitspraak:

Doorgezonden aan de Hogeschool Inholland