Uitspraak CBHO 2021/153

Bestreden beslissing:

Het hoofd Centrale Studentenadministratie heeft afwijzend beslist op het verzoek tot inschrijving voor de opleiding sociologie omdat verzoekster niet heeft deelgenomen aan de studiekeuzeactiviteit.
Het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft het beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft verzoekster beroep ingesteld bij het CBHO en verzocht om een voorlopige voorziening.

Uitspraak CBHO:

Beroep gegrond.

Zie ook: CBHO 2021/153.1

Hoofdoverwegingen:

2.4. De voorzieningenrechter merkt op dat in een geval als hier aan de orde (waarbij de ontvangt van een e-mail wordt betwist) het op de weg van de verzender ervan (dus: de instelling) ligt om de verzending van de e-mail aannemelijk te maken. Daartoe zou bijvoorbeeld een schermafdruk van de e-mail, met daarin het juiste e-mail adres, kunnen dienen.
De voorzieningenrechter stelt vast dat het college van bestuur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de e-mail van 3 mei 2021 aan verzoekster is verzonden. De enkele verwijzing naar verklaringen van docenten is daartoe niet voldoende. In het verlengde hiervan kan niet, althans niet zonder meer, worden vastgesteld dat verzoekster via de e mail op de hoogte is gebracht van de deadlines van de studiekeuze-activiteit. 
Het betoog slaagt.