Uitspraak CBHO 2021/153.1

Verzoek voorlopige voorziening:

Verzoekster vraagt om in afwachting van de beslissing op het beroep te worden toegelaten tot het onderwijs en tentamens van de opleiding.

Uitspraak CBHO:

Verzoek afgewezen.

Zie ook: CBHO 2021/153

Hoofdoverwegingen:

2.4. De voorzieningenrechter merkt op dat in een geval als hier aan de orde (waarbij de ontvangt van een e-mail wordt betwist) het op de weg van de verzender ervan (dus: de instelling) ligt om de verzending van de e-mail aannemelijk te maken. Daartoe zou bijvoorbeeld een schermafdruk van de e-mail, met daarin het juiste e-mail adres, kunnen dienen.
De voorzieningenrechter stelt vast dat het college van bestuur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de e-mail van 3 mei 2021 aan verzoekster is verzonden. De enkele verwijzing naar verklaringen van docenten is daartoe niet voldoende. In het verlengde hiervan kan niet, althans niet zonder meer, worden vastgesteld dat verzoekster via de e mail op de hoogte is gebracht van de deadlines van de studiekeuze-activiteit. 
Het betoog slaagt.