CBHO 2022/001

Bestreden beslissing:

De dienst Finance & Control heeft namens het instellingsbestuur beslist dat appellant collegegeld verschuldigd is over de maanden januari tot en met maart 2021 omdat de beëindiging van de inschrijving via Studielink in maart 2021 plaatsvond.
Het college van bestuur van Zuyd Hogeschool heeft het bezwaar van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

Geen uitspraak:

Beroep is ingetrokken.