Zaak CBHO 2022/014

Bestreden beslissing:

Het Studentenservice Centrum heeft appellante na een mislukte incassopoging gemeld dat zij   instellingcollegegeld verschuldigd is in plaats van het wettelijk tarief voor de masteropleiding Human Movement Sciences  
Het college van bestuur van de Universiteit Maastricht  heeft het bezwaar van appellante tegen die beslissing niet-ontvankelijk verklaard wegens het ontbreken van een primaire beslissing.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.
 

Geen uitspraak:

Beroep is ingetrokken.