CBHO 2022/024/CBE

Bestreden beslissing:

Het college van beroep voor de examens van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft het administratief beroep van appellant alleen ontvankelijk verklaard voor wat betreft de vergoeding van proceskosten en voor het overige niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van procesbelang.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld voor wat betreft de kwalificatie niet-ontvankelijk en de hoogte van de toegekende proceskostenvergoeding.

Geen uitspraak:

Beroep is ingetrokken.