Uitspraak CBHO 2021/155

Bestreden beslissing:

De bsa-commissie van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft namens de decaan aan appellante  een bindend negatief studieadvies verstrekt.
Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

Uitspraak CBHO:

Ongegrond.
 

Hoofdoverwegingen:

2.5.1. Het College stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat voor appellante de eis gold dat in het studiejaar 2020-2021 alle studiepunten voor de eerstejaarsvakken behaald moesten zijn. Appellante heeft aan het einde van dit studiejaar in totaal 36 van de 60 studiepunten voor eerstejaarsvakken behaald, zodat zij aan het eind van haar derde jaar van de opleiding een tekort heeft van 24 studiepunten voor eerstejaarsvakken. Naar het oordeel van het College rechtvaardigen de gestelde persoonlijke omstandigheden van appellante dit tekort niet. Het College stelt vast dat appellante in het studiejaar 2020-2021 last kreeg van haar extra ribben. Zij heeft dit echter te laat bij de studieadviseur gemeld, namelijk pas in juni 2021 toen de belangrijkste eerstejaarsvakken al waren afgerond. Hierdoor kan niet worden vastgesteld in hoeverre deze omstandigheid heeft bijgedragen aan het tekort van 24 studiepunten aan het einde van het derde studiejaar. Dit dient voor rekening van appellante te komen. Appellante wist dan wel behoorde te weten dat zij persoonlijke omstandigheden tijdig diende te melden bij de studieadviseur. Dat appellante ADHD had, was reeds in het studiejaar 2019-2020 bij de universiteit bekend. Het is het College niet gebleken dat de universiteit onvoldoende rekening heeft gehouden met deze omstandigheid. Daarbij neemt het College in aanmerking dat appellante medicatie kreeg voor ADHD en dat zij drie jaren de tijd heeft gehad om alle studiepunten voor het eerste jaar te behalen. Verder volgt het College het standpunt van het CBE dat appellante het advies van de studieadviseur om zich in het studiejaar 2020-2021 met name te focussen op het behalen van de resterende eerstejaarsvakken, onvoldoende lijkt te hebben gevolgd. 
De beroepsgronden falen.