Uitspraak CBHO 2021/128

Bestreden beslissing:

Het Hoofd centrale studentenadministratie heeft namens het college van bestuur de inschrijving van appellant voor de opleiding Kunstmatige Intelligentie geweigerd omdat appellant zich niet tijdig heeft aangemeld en niet heeft deelgenomen aan de matchingactiviteit.
Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht heeft het bezwaar van appellant tegen de weigering ongegrond verklaard,
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

Uitspraak CBHO:

Ongegrond.

Hoofdoverwegingen:

2.5. Het College stelt vast dat appellant zich niet tijdig (dat wil zeggen: uiterlijk op 1 mei 2021) heeft aangemeld voor de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie. Het College ziet geen oorzakelijk verband tussen deze niet-tijdige aanmelding en de psychische situatie van appellant. Tijdens de zitting is komen vast te staan dat tijdig aanmelden voor appellant op zichzelf mogelijk was geweest, althans dat zijn psychische situatie daar niet aan in de weg stond, maar dat hij op dat moment andere prioriteiten stelde (namelijk een focus op een behandelplan) dan het volgen van een bacheloropleiding. Eerst aanzienlijk later – medio augustus 2021 – toen bleek dat zijn behandeling vanwege de corona-situatie niet op korte termijn kon plaatsvinden, is bij appellant de gedachte opgekomen om de bacheloropleiding te volgen. Nu appellant pas toen, derhalve geruime tijd na 1 mei 2021, op het idee is gekomen om de bacheloropleiding te volgen, heeft het college van bestuur zich op het standpunt mogen stellen dat de weigering om appellant in te schrijven voor de bacheloropleiding niet onevenredig is. De omstandigheid dat appellant op basis van een voorlopige voorziening (hangende het bezwaar bij het college van bestuur en beroep bij het College) in staat is gesteld tentamens voor deze bacheloropleiding te doen, maakt dit niet anders, aangezien het appellant alleen was toegestaan om tentamens te volgen voor het geval hij met zijn rechtsmiddelen gelijk zou krijgen, in welk geval hij geen studievertraging zou hoeven oplopen. 
De betogen slagen niet.