Uitspraak CBHO 2022/019.1

Verzoek voorlopige voorziening:

Verzoekster vraagt om in afwachting van een onherroepelijke beslissing op het bezwaar te worden toegelaten tot het onderwijs en tentamens van de opleiding.

Uitspraak CBHO: 

Verzoek afgewezen.

Hoofdoverwegingen:

2.4. De vraag of een voorlopige voorziening moet worden getroffen, zal de voorzieningenrechter beantwoorden aan de hand van een belangenafweging.
De voorzieningenrechter overweegt dat tussen partijen niet in geschil is dat verzoekster fraude heeft gepleegd, hoewel zij ter zitting, voor het eerst in deze procedure, het standpunt heeft ingenomen dat zij haar stage elders heeft vervolgd en voltooid. Verweerder heeft er, gelet op de toegegeven fraude, belang bij dat, in afwachting van de beslissing op bezwaar, verzoekster geen toegang heeft tot het onderwijs en tentamens. Tegenover het belang van verweerder staat het belang van verzoekster om onderwijs te kunnen volgen en tentamens te maken, en aldus eventuele studievertraging zoveel mogelijk te beperken. De voorzieningenrechter is van oordeel dat vooralsnog meer gewicht moet worden toegekend aan het belang van verweerder dan aan het belang van verzoekster. Hiertoe overweegt de voorzieningenrechter dat de door verzoekster gepleegde fraude als ernstig dient te worden aangemerkt. De voorzieningenrechter overweegt ook dat het belang van verzoekster om in afwachting van de beslissing op bezwaar onderwijs te kunnen volgen en tentamens te maken beperkt is, omdat de hoorzitting in bezwaar al heeft plaatsgevonden en de beslissing op bezwaar naar het zich laat aanzien binnen enkele weken wordt genomen.