Uitspraak CBHO 2021/130

Bestreden beslissing: 

De examinator heeft het tentamen Artistic Research 2 met een 8,5 beoordeeld.
Het CBE van Hogeschool Codarts Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

Uitspraak CBHO: 

Ongegrond.
 

Hoofdoverwegingen:

2.4. Gelet op het voorgaande heeft het College een zeer beperkte ruimte om te toetsen of de beoordeling van het door appellante gemaakte tentamen juist is. Het College zal hierna daarom alleen beoordelen of hetgeen appellante heeft aangevoerd tot de conclusie leidt dat de beoordeling zo onzorgvuldig is geweest dat deze niet in stand kan blijven.
2.5. Naar het oordeel van het College doet de hiervoor bedoelde onzorgvuldigheid zich niet voor. Uit de in geding gebrachte stukken blijkt dat het ‘wijder belang’ bij de beoordeling ter sprake is gekomen. Uit die stukken blijkt echter niet dat de vaststelling van het cijfer 8,5 in de tweede stemronde door toepassing van een ‘wijder belang’ criterium is beïnvloed. Hierbij is van belang dat de voorzitter van de beoordelingscommissie de examinatoren er na de eerste stemronde op heeft gewezen dat het ‘wijder belang’ geen beoordelingscriterium is en het cijfer na de tweede stemronde hoger is dan het cijfer na de eerste stemronde. 
Het betoog faalt.