Uitspraak CBHO 2021/141

Bestreden beslissing:

De commissie voor de examens heeft het onlinetentamen Cultuurgeschiedenis van de Oudheid ongeldig verklaard omdat appellant niet gedurende de volledige tijd in beeld was. 
Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO:

Ongegrond.

Hoofdoverwegingen:

2.4. Naar het oordeel van het College heeft verweerder terecht het standpunt van de commissie voor de examens onderschreven dat het door de uitgevallen webcam niet mogelijk was een juist oordeel omtrent kennis, inzicht en vaardigheden van appellant vast te stellen. De webcam heeft meer dan een uur niet gefunctioneerd. In die periode was geen visuele surveillance door middel van proctoring mogelijk. De commissie voor de examens hoefde niet de in die periode gemaakte geluidsopname te beluisteren. Zoals verweerder ter zitting van het College heeft toegelicht, kan bij proctoring een geluidsopname een beeldopname niet vervangen. Dat er op de geluidopname niets vreemds of verdachts te horen zou moeten zijn, doet hieraan niet af. De commissie voor de examens heeft de ongeldigverklaring niet gebaseerd op een vermoeden van fraude door appellant, maar op het gedurende een uur onmogelijk zijn van visuele surveillance. Van een onevenredige beslissing is geen sprake. Appellant heeft zijn tentamenkans behouden. De universiteit heeft inmiddels ook de inschrijving van appellant verlengd, zodat hij van die kans gebruik kan maken.
Het betoog faalt.