Uitspraak CBHO 2021/149

Bestreden beslissing:

De examinator heeft deel 1 van het tentamen Integratiepracticum met een 7 beoordeeld.
Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep van appellant tegen de deelbeoordeling niet-ontvankelijk verklaard.
De examinator heeft het practicum met een onvoldoende de beoordeeld nu niet alle onderdelen zijn afgerond.
Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep tegen die uitslag niet-ontvankelijk verklaard.
Tegen beide uitspraken van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO: 

Niet-ontvankelijk

Hoofdoverwegingen:

2.2. Het College overweegt ambtshalve als volgt.
Appellant kan met zijn beroep tegen de beslissingen van verweerder van 20 oktober 2021 niet bereiken dat hem een voldoende eindcijfer voor het vak Integratiepracticum wordt toegekend. Hij heeft immers niet aan fasen 2, 3 en 4 deelgenomen, zodat hem zonder meer een onvoldoende eindresultaat zal worden toegekend. Hij heeft daarom geen belang bij een beoordeling van het beroep. 
Het behalen van een hoger cijfer voor alleen fase 1 levert appellant geen belang bij een beoordeling van het beroep op, omdat dit slechts een cijfer voor een fase van het vak is en geen betekenis heeft zonder deelname aan de overige fasen. Voor zover appellant stelt dat zijn belang is gelegen in door hem gewenste schadevergoeding, overweegt het College dat niet in zekere mate aannemelijk is dat hij als gevolg van de besluitvorming schade heeft geleden. De gewenste schadevergoeding is daarom geen belang dat een beoordeling van het beroep rechtvaardigt. Voor zover appellant stelt dat zijn belang is gelegen in het kunnen bespreken van de beoordeling van de door hem in fase 1 gemaakte opdrachten dan wel de opzet van het vak, overweegt het College dat het kunnen bespreken van de beoordeling en de opzet, zonder dat deze bespreking een hoger cijfer kan opleveren, evenmin een belang is dat een beoordeling van het beroep door het College rechtvaardigt.