Uitspraak CBHO 2021/147.6

Bestreden beslissing: 

Namens het instellingsbestuur is aan appellant een BNSA uitgebracht voor de opleiding Voeding en Diëtiek,
Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant gegrond verklaard, maar geen proceskostenvergoeding toegekend
Voor wat betreft de proceskostenvergoeding heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO: 

Verzoek toegewezen.