Uitspraak CBHO 2022/015.4

Verzoek herziening:

Verzoeker vraagt om herziening van uitspraak CBHO 2020/112, gedateerd 21 januari 2021.

Uitspraak CBHO:

Verzoek afgewezen.

Hoofdoverwegingen:

2.3. Het bijzondere rechtsmiddel herziening dient er niet toe om een geschil waarin reeds onherroepelijk is beslist, opnieuw aan de rechter voor te leggen. Verzoeker vermeldt in zijn verzoekschrift geen feiten of omstandigheden die vóór de uitspraak van 21 januari 2021 hebben plaatsgevonden, maar die niet bij hem bekend waren, dan wel konden zijn. Er is daarom geen sprake van feiten of omstandigheden zoals bedoeld in voormeld artikel 8:119, zodat het College de uitspraak van 21 januari  2021 niet kan herzien.