Zaak CBHO 2022/037

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft wegens COVID-19 afwijzend beslist op het verzoek van appellant om tentamens op locatie met de toegekende extra tijd te mogen maken.
Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep van appellant tegen de weigering ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO:

Beroep ingetrokken.