Uitspraak CBHO 2022/026

Bestreden beslissing:

De examencommissie TISEM heeft geweigerd om vooruitlopend op aanmelding/inschrijving het verzoek om vrijstellingen ten behoeve van het studiejaar 2022-2023 in behandeling te nemen.
Het CBE van de Universiteit van Tilburg heeft het administratief beroep  tegen de weigering niet-ontvankelijk verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO:

Niet-ontvankelijk