Uitspraak CBHO 2022/034

Bestreden beslissing: 

De examencommissie van de Tilburg Law School heeft afwijzend beslist op het verzoek van appellante om diverse vrijstellingen voor de opleiding Global Law.
Het CBE van de Universiteit van Tilburg heeft het administratief beroep van appellante tegen deze afwijzing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

Uitspraak CBHO:

Niet-ontvankelijk