Uitspraak CBHO 2022/049.2

Bestreden uitspraak:

Het beroep is niet-ontvankelijk verklaard omdat het verschuldigde griffierecht niet binnen de gestelde termijn op de rekening van het College is ontvangen en geen adresgegevens zijn verschaft. 
Tegen die uitspraak (CBHO 2021/165) heeft opposant verzet gedaan.

Uitspraak CBHO: 

Ongegrond