Uitspraak CBHO 2022/039

Bestreden beslissing:

Via Studielink is namens het college van bestuur aan appellant gemeld dat hij voor de inschrijving voor de opleiding geschiedenis instellingscollegegeld verschuldigd is ad € 7316,- .
Het college van bestuur heeft het bezwaar van appellant tegen de wijziging van het tarief ongegrond verklaard.
Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep bij het College ingesteld.

Uitspraak CBHO: 

Ongegrond.