Zaak CBHO 2022/052

Bestreden beslissing: 

De examencommissie heeft het essay van appellant ongeldig verklaard en hem uitgesloten van deelname aan alle tentamens gedurende twee blokken in schooljaar 2021/2022.
Het CBE van de Hotelschool Den Haag heeft het administratief beroep van appellant tegen deze beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 

Geen uitspraak CBHO:

Dit beroep is ingetrokken.