Zaak CBHO 2022/156

Bestreden beslissing:

Namens het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam is appellant het rangnummer 244 toegekend in het kader van de selectieprocedure voor toelating tot de bacheloropleiding Tandheelkunde voor het studiejaar 2022-2023. Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.  

Geen uitspraak CBHO:

Beroep is ingetrokken.