Uitspraak CBHO 2022/093

Bestreden beslissing:

Het college van bestuur van de RUG heeft zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van een bezwaar van appellant tegen beperking van de toegang tot de universiteitsbibliotheek. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.  

Uitspraak CBHO:

Onbevoegd.

Hoofdoverwegingen:

2.4. De beslissing om de toegang tot de UB in verband met de coronacrisis enige tijd te beperken, is niet gebaseerd op de WHW noch op daarop gebaseerde regelingen. Dit betekent dat het College onbevoegd is om van het beroep van appellant kennis te nemen.