Uitspraak CBHO 2022/114

Bestreden beslissing:

Namens het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam is appellante het rangnummer 595 toegekend in het kader van de decentrale selectie voor toelating tot de bacheloropleiding Geneeskunde voor het studiejaar 2022-2023. Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellante gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appelante beroep bij het CBHO ingesteld.    

Uitspraak CBHO:

Ongegrond

Hoofdoverwegingen:

2.4.1. Vast staat dat alleen kandidaten die een rangnummer van 350 en lager hebben worden toegelaten tot de bacheloropleiding Geneeskunde in het studiejaar 2022/2023. Appellante is met een rangnummer van 595 ver verwijderd van een toelatingsplaats. Verweerder heeft ter zitting toegelicht dat is berekend dat als de waterpoloactiviteiten van appellante ten volle zouden zijn meegeteld, zij ook dan niet zou zijn uitgekomen op een rangnummer die recht geeft op een toelatingsplaats. Appellante heeft het tegendeel niet aannemelijk gemaakt. De omstandigheid dat zij geen inzicht heeft in de weging van de door de kandidaten in de selectieprocedure opgevoerde kwalificaties en activiteiten leidt niet tot een ander oordeel. Het College heeft eerder overwogen (uitspraak van 25 juli 2011 in zaak CBHO 2011/085; www.cbho.nl) dat niet in strijd met de wet noch onredelijk is dat verweerder de weging van de door de kandidaten in de selectieprocedure opgevoerde kwalificaties en activiteiten niet bekend maakt, om calculerend gedrag te voorkomen.
Het betoog slaagt niet.