Zaak 2018/196/CBE

Bestreden beslissing

De directeur van het Domein Gezondheid, sport en Welzijn heeft namens het instellingsbestuur appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 18 februari 2019