Zaak 2018/198/CBE

Bestreden beslissing

De examinator heeft het tentamen Inleiding Internationaal Recht beoordeeld met het cijfer 6.

Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep van appellant tegen deze beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 23 januari 2019