Zaak 2018/200/CBE

Bestreden beslissing

De examencommissie van de Lerarenopleiding heeft besloten dat appellante de opleiding niet mag voortzetten.

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft naar aanleiding van het administratief beroep van appellant beslist zich niet bevoegd te achten.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 22 februari 2019