Zaak 2018/202/CBE

Bestreden beslissing

De examencommissie heeft namens de decaan aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding International Business Administration.

Het CBE van de Universiteit van Tilburg heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE stelt appellant beroep in bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag 7 februari 2019