Zaak 2018/203/CBE

Bestreden beslissing

De examencommissie van Tilburg Law School heeft namens de decaan aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Global Law.

Het CBE van de Universiteit van Tilburg heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag 7 februari 2019