Zaak 2018/204/CBE

Bestreden beslissing

De directeur van de Rotterdam Business School heeft namens de decaan aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Trade Management for Asia.

Het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 21 januari 2019