Zaak 2018/206/CBE

Bestreden beslissing

De examencommissie van de faculteit Bestuur, Recht, Bestuur en Veiligheid heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Applied Safety & security Management.

Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag 7 februari 2019