Zaak 2018/220/CBE

Bestreden beslissing

De examencommissie heeft namens het college van bestuur aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Watermanagement.

Het CBE van de  Hogeschool Zeeland heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.