Zaak 2018/222/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie ICT heeft appellant een sanctie opgelegd wegens fraude tijdens een tentamen.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 10 april 2019