2019/025/CBE

Bestreden beslissing

Appellant heeft de examencommissie verzocht een nieuw getuigschrift met de titel Master of Arts aan hem te verstrekken. Dit verzoek heeft de examencommissie van Academy of Masters & Professional Courses afgewezen.

Het door appellant ingestelde administratief beroep is door het CBE van De Haagse Hogeschool ongegrond verklaard.

Daartegen komt appellant in beroep bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.