2019/041/CBE

Bestreden beslissing
 

De examencommissie van het instituut voor Gezondheidszorg  heeft examinatoren aangewezen en appellante per brief hiervan in kennis gesteld.

De voorzitter van het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de (voorzitter van) het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 6 juni 2019