2019/089/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft appellant een sanctie opgelegd wegens het vervalsen van een certificaat

Het CBE van Fontys Hogescholen heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 21 oktober 2019