Zaak 2019/013/CBE

Bestreden beslissing

De examencommissie van de opleiding Rechten en HRM van het domein Business, Media en Recht heeft het tentamen Rampen/crisisbestrijding wegens fraude ongeldig verklaard en appellante voor periode 1 uitgesloten van een aantal tentamens en toetsen.

Het CBE van de Christelijke Hogeschool Windesheim heeft het administratief beroep van appellante ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.