Zaak 2019/014/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie van de faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft namens de decaan aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.