Zaak 2019/015/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie rechtsgeleerdheid heeft namens het bestuur van de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de bacheloropleiding Notarieel Recht.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 7 februari 2019