Zaak 2019/016.1/CBE

Verzoek voorlopige voorziening:

verzoekster vraagt om in afwachting van de beslissing op het beroep in de gelegenheid te worden gesteld onderwijs te volgen en tentamens af te leggen.

Tevens verzoekt studente om het faculteitsbestuur op te dragen de tentamens gemaakt tijdens de behandeling van het administratief beroep na te laten kijken en de resultaten hiervan bekend te maken.

Het verzoek is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 7 februari 2019