Zaak 2019/019/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie van de Tilburg School of Bahavioral Sciences heeft namens de decaan aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Universiteit van Tilburg  heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 22 maart 2019