Zaak 2019/020/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft het onderdeel Causes of Diseases beoordeeld met een onvoldoende waardoor appellante Semester 2.1. niet heeft afgerond.

Op het verzoek om een herbeoordeling heeft de examencommissie afwijzend beslist.

Het CBE van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het administratief beroep tegen die beslissingen ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 4 april 2019