Zaak 2019/035.1

Verzoek voorlopige voorziening:

De decaan heeft verzoeker geschorst voor een periode van 5 maanden en bepaald dat hij in die periode geen toegang heeft tot de systemen van de universiteit.

Verzoeker heeft tegen die beslissing bezwaar gemaakt bij het college van bestuur van de Universiteit Maastricht.

Verzoeker vraagt aan het CBHO om bij wijze van voorlopige voorziening, in afwachting van een beslissing op het door hem gemaakte bezwaar, toegelaten te worden tot tentamens en tot de systemen van de universiteit ten behoeve vanĀ  het inleveren van opdrachten.

Het verzoek is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 5 april 2019