Zaak 2019/036/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft de onderwijseenheid Vakdidactiek met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

Hieronder vindt u de zaken die op deze zittingsdag worden behandeld.

Zittingsdag: 24 mei 2019